ISO

Over ISO

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) is een wereldwijde samenwerking van 163 landen. Om een ISO-certificatie te krijgen, dient een bedrijf aan hoogstaande kwaliteitseisen te voldoen. Joerns is ISO 9001, ISO 14001 en ISO 13485 gecertificeerd. U kunt de kwaliteitseisen van deze certificatie nalezen op de website van NEN (Nederlands Normalisatie-instituut). In de praktijk streven wij naar een kwaliteit die de ISO-certificatie overstijgt. Wij zijn continu op zoek naar verbeteringen binnen onze eigen organisatie om onze service nog meer te verbeteren.

ISO 9001

Joerns is ISO 9001 gecertificeerd. Dit betreft ons kwaliteitsmanagementsysteem. De strenge eisen kunnen versimpeld worden weergegeven als:

  • zeg wat je doet
  • doe wat je zegt
  • bewijs het

Wij bewijzen al vele jaren dat ons beleid professioneel, betrouwbaar en transparant is.

ISO 14001

Joerns is ISO 14001 gecertificeerd. Dit betreft ons milieumanagementsysteem. Wij gaan verder dan aan het voldoen aan de milieuwet: wij zetten ons in om de effecten van onze activiteiten op het milieu te minimaliseren. Denk hierbij niet alleen aan het splitsen van bedrijfsafval en het verminderen van dagelijkse emissies, maar ook aan de duurzaamheid van onze producten. De veiligheid van onze cliënten staat voorop en daar hoort een duurzame leefomgeving bij.

ISO 13485

Joerns is ISO 13485 gecertificeerd. Dit betreft beheer, levering en onderhoud van zorghulpmiddelen. Onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Onze cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat Joerns producten levert die bovenal veilig zijn.

Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen

Joerns beschikt over het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Dit keurmerk is ontstaan vanuit de branchevereniging voor revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen en borgt de kwaliteit van aangeboden producten en diensten. Kort gezegd: Joerns biedt de kwaliteit van zorg waar de cliënt behoefte aan heeft. U kunt de kwaliteitseisen nalezen op de website van het NKH.