MVO

Wat is MVO?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een integrale visie op de kernactiviteiten van een bedrijf die door de maatschappij als verantwoord beschouwd wordt. Als leidraad gelden de richtlijnen van de internationale ISO 26000 certificering. Veel mensen denken uitsluitend aan “het milieu” als zij het begrip MVO horen. Het milieu is inderdaad een belangrijk onderdeel van MVO, maar daar houdt het niet op, althans niet voor Joerns.

Transparantie

De bedrijfsvoering van Joerns is transparant. Wij onderbouwen onze manier van werken middels diverse ISO-certificeringen en keurmerken, die alle publiekelijk zijn te raadplegen. Wij zijn duidelijk in onze missie en visie, onze bedrijfsactiviteiten en de beloftes die wij doen. Wij kunnen op elk moment ter verantwoording worden geroepen.

Respect

Onze kernwaarden en normen die we sinds 1889 hanteren, kunnen zonder enige moeite worden vervlochten met de huidige MVO-normen. Wij zijn verantwoordelijk voor het welzijn van de maatschappij in het algemeen, en die van onze cliënten in het bijzonder. Met oprechte passie adviseren wij mensen die zorg behoeven en zakelijke partners die zorg verlenen.

Kwaliteitsmanagementsysteem – People, Passion, Performance

Onze bedrijfsvoering is samen te vatten in de doeltreffende slogan People, Passion, Performance. Wij hebben oog voor de rechten van de mens, de arbeidsomstandigheden van onze eigen medewerkers en zijn betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen (kernonderwerpen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ISO 26000). MVO is tegenwoordig omschreven in protocollen, bij ons is het echter altijd vanzelfsprekend geweest. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is een gericht instrument om op een innovatieve manier in te springen op toekomstige gebeurtenissen en veranderingen.

Milieu

Speciale aandacht is er uiteraard voor het milieu, het belangrijkste aspect van MVO. Duurzaam ondernemen is een logisch gevolg van de veranderende maatschappij. Joerns is altijd vooruitstrevend geweest in haar milieubeleid en heeft zonder moeite de benodigde ISO-certificeringen behaald. Onze missie is om de leefomstandigheden van mensen die zorg nodig hebben te verbeteren, en daar hoort het milieu volgens ons absoluut bij.