Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

IMG 1453-1

De wereld wordt met de dag complexer. De maatschappij kijkt naar organisaties voor antwoorden op de uitdagingen van vandaag en morgen. Dat biedt kansen voor ontwikkeling en groei. Om kansen optimaal te kunnen benutten, moeten ze in evenwicht zijn met de vaardigheden van degene die ze aangaat.
Dit evenwicht wordt bereikt door het in balans brengen van het bestuur van de organisatie, de structuur van de organisatie en de cultuur binnen de organisatie.
Het managementsysteem zien wij als gericht instrument. Het managementsysteem is een essentiële succesfactor. Wij structureren de energie die in potentie in elke organisatie aanwezig is. Wij gebruiken deze energie om veranderingen tot stand te brengen die de prestaties van de organisatie blijvend verbeteren.

Het kwaliteit- en milieumanagementsysteem van Joerns Healthcare voldoet aan de normeisen van
NEN-EN-ISO 9001en NEN-EN-ISO 14001.
Het systeemhandboek omvat een beschrijving van methodieken, processen en procedures.