Visie

IMG 1450-1

Visie op kwaliteit: 
Joerns Healthcare wil zich in de markt waarin zij beweegt onderscheiden in klantgerichtheid, transparantie en betrouwbaarheid, klantvriendelijkheid, professionaliteit en snelle levering.
Kwaliteitsverbetering heeft voor ons bedrijf niet alleen op het financiële vlak een positieve invloed, het verbetert ook de werksituatie en continuïteit voor alle medewerkers als we allemaal kunnen bijdragen aan een resultaat waar we trots op kunnen zijn
Wij zijn gefocust op het vergroten van de kwaliteit van het leven van mensen die zorg behoeven, hun families en verzorgers. Dit doen we door ongeëvenaarde service, toewijding en betrokkenheid.
 
Visie op milieuzorg:
Joerns Healthcare wil optimale bedrijfsomstandigheden scheppen zonder de bescherming en de verbetering voor de natuurlijke omgeving waarin wij leven uit het oog te verliezen.
De ongeoorloofde aanspraak op natuurlijke hulpbronnen wordt tegengegaan.
Ten aanzien van milieu houden wij primair rekening met de wettelijke eisen en andere regelgevingen zoals revisie vergunning wet milieubeheer (AAS) Daarnaast houden wij rekening met een aantal andere door ons onderschreven te beheersen of te beïnvloeden milieufactoren.