Wound solutions

Wondpreventie en -behandelingWoundsolutions

Ons uitgebreide assortiment voor wondpreventie en -behandeling omvat een groot
aantal diensten en producten die klinische en financiële resultaten verbeteren. Ons team
van experts staat tot uw beschikking. Zij kunnen u helpen bij het opstellen en implementeren
van protocollen. Daarnaast bieden zij uw medisch team (materialen voor) scholing,
producttrainingen en overige gewenste ondersteuning. Gebaseerd op onze analyse van
uw huidige en toekomstige behoeften, kunnen wij u helpen efficiency en resultaten te
verbeteren. Daarnaast biedt ons unieke assortiment diensten en producten u mogelijke besparingen.

Er wordt steeds meer nadruk gelegd op de voorkoming, behandeling en genezing van wonden vanuit zowel een regulier als vergoedingenperspectief. Zorginstellingen worden geconfronteerd met meer complexe patiënten en een groter aantal wonden als gevolg. Zij worstelen vaak met zowel de beheersing van gerelateerde behandelkosten als met de wet- en regelgeving.

Vermindering van het aantal moeilijk genezende wonden – Er is een steeds breder aanbod aan zorginstellingen die zich bezighouden met klinisch complexe patiënten. Zorgverleners zoeken partners die een uitgebreid assortiment producten en diensten kunnen leveren, dat daarbij snel en eenvoudig kan worden aangepast aan de veranderende behoeften in de behandeling. De beste oplossingen omvatten klinisch unieke en effectieve behandelmethoden, zoals negatieve druk wondtherapie. Dit alles ondersteund naar de afnemer door een vertrouwd en betrouwbaar team medische adviseurs.

Wondpreventie in hoog-risico omgeving – Binnen de zorginstellingen wordt steeds getracht "Vermijdbare fouten" te voorkomen. Doorligwonden vereisen veel aandacht met inbegrip van een groot aantal klinische en omgevingsfactoren.  Elke instelling
vraagt een flexibele oplossing voor haar matrassen, afgestemd op de medische complexiteit van haar patiënten.
Onze adviseurs ondersteunen afnemers binnen alle specialismen om maatwerk programma's te ontwikkelen en te implementeren. Hierbij ligt sterk de nadruk op scholing van het verplegend personeel. Hierdoor wordt keuze voor het juiste product en de juiste werkwijze bij het voorkomen en snel genezen van wonden

Kostenbesparing – In een continu veranderende financiële situatie, worden de operationele teams geacht te streven naar kostenbesparing en efficiency, zonder de kwaliteit van zorg door het verplegend personeel in gevaar te brengen.
Uitgebreide rapportage is een kritisch instrument om effectief kostenbeheer en gebruik van hulpbronnen inzichtelijk te maken.
Wij stimuleren en ondersteunen een tijdige besluitvorming om optimale resultaten te bereiken.

Flexibiliteit is een belangrijk kenmerk van onze producten voor wondpreventie en -behandeling. Wij bieden een verscheidenheid aan therapeutische mogelijkheiden, gericht op elk niveau van risico. Wij leveren op huur- of koopbasis of een combinatie daarvan. Onze locale klinische en technische teams begrijpen uw situatie en zullen met u samenwerken om effectievere zorgverlening en betere resultaten te bereiken.

Foam Matrassen foammatrassensmallAnti-decubitus Systemen antidecubitussystemenObesitas Systemen obesitassystemenRotatie Therapie rotatietherapiesmallNegatieve Druk Wondtherapie negatievedrukwondtherapiesmallDOLPHIN FIS  DOLPHIN