Visie

Persoonlijke aandacht

Joerns beseft dat juist in de tijd van technische innovatie, vergrijzing en bezuinigingen in de zorg er nog meer persoonlijke aandacht moet komen voor de cliënt. Wij onderscheiden ons in betrouwbaarheid, klantvriendelijkheid, transparantie, professionaliteit en snelle levering. De cliënt mag nooit de dupe worden van extern beleid en heeft recht op de meest optimale zorg. Wij zullen ons altijd blijven inzetten voor het verbeteren van de leefomstandigheden van zorgbehoevenden. Ook de verzorgers worden niet uit het oog verloren.

Betaalbaar

Wij denken in oplossingen, niet in problemen. Wat is er wél mogelijk, in plaats van niet mogelijk? Onze producten en diensten moeten betaalbaar zijn voor iedereen die zorg behoeft of zorg verleent. Door onze goede contacten met onze leveranciers en zorgverzekeraars willen wij de juiste kwaliteit voor de juiste prijs leveren, voor al onze producten en diensten.

Normen en waarden

Sinds Joerns in 1889 als familiebedrijf is gestart, is onze visie altijd op kernwaarden en normen gebaseerd. De cliënt heeft recht op zorg van de hoogste kwaliteit: al onze medewerkers werken volgens deze normen en waarden. Oprechte aandacht voor de cliënt zal altijd onze grootste prioriteit hebben.

People, Passion, Performance

Onze slogan is niet zomaar een praatje. Onze visie om met passie de leefomstandigheden van onze cliënten te verbeteren door het leveren van producten en diensten van hoogste kwaliteit, vertalen wij dagelijks naar de praktijk. Joerns wil haar positie als betrouwbare marktleider in de zorg behouden, zodat de cliënt gewaarborgd is van de beste zorg.

Milieu

Het milieu behoort ook tot de leefomstandigheden van de cliënt. Wij willen nog meer aandacht besteden aan het effect van onze activiteiten op het milieu, door het vervaardigen en leveren van duurzame producten en diensten, alsook het verder uitbouwen van ons milieumanagementsysteem.